Raport z działań fundacji 2022

Kończy się kolejny siódmy już rok naszej działalności - wypada zatem złożyć raport z działań fundacji.

Co zatem zrobiliśmy, na co poszły Wasze datki?  

Dla naszej fundacji był to znów rok bardzo trudny – ciągle borykaliśmy się jeszcze z po-covidowym dołkiem finansowym.

Wiosna upłynęła  nam pod znakiem pomocy uchodźcom. Wprawdzie działania takie nie mieszczą się w zakresie zadań statutowych fundacji – ale wobec nagłej potrzeby uznaliśmy że po prostu trzeba działać. Przyjaciele fundacji zaangażowali się jako wolontariusze. Ponadto pośredniczyliśmy w transporcie i przekazywaniu pomocy rzeczowej oraz dokonywaliśmy z kieszeni własnej zakupu różnych potrzebnych artykułów.

U progu lata opublikowaliśmy tylko jedną książkę – debiutancki zbiórek opowiadań Krystiana Dobrowolskiego pt. „Stefan Strach”. Prace uczestników V edycji konkursu „u nas za stodołą” (2021) były niestety na tyle nieliczne że zdecydowaliśmy się opublikować je dopiero w przyszłości - wraz z pracami uczestników VI edycji (2023).  

Późną wiosną udało się zdobyć ciekawy materiał o znacznej wartości historycznej – pozostałości archiwum gospodarczego Franciszka hr. Poletyły z Wojsławic. Na szczęście właściciel zbioru zgodził się  sprzedać posiadane walory partiami. Z braku środków na koncie fundacji wykorzystać musieliśmy oszczędności A.Pilipiuka. Wśród około 600 różnych dokumentów znajduje się szereg weksli, umowy, pozostałości ksiąg rachunkowych, pokwitowania podatkowe i kwity potwierdzające ubezpieczenie budynków folwarcznych. Jest to materiał na fajną pracę magisterską z historii gospodarczej wsi polskiej przełomu wieków. Najciekawsze egzemplarze jakoś wyeksponujemy w powstającym muzeum.      

W czerwcu

Konwent miłośników fantastyki Pyrcon odbywający się w Poznaniu był okazją do zaprezentowania działań fundacji, pokazaliśmy nasze publikacje, oraz co tu ukrywać – prosiliśmy o wsparcie… Na stoisku można było zdobyć fajne gadgety – w zamian za datki do puszek – na fundację, lub za pośrednictwem portalu – na budowę muzeum.

28 czerwca Książnica Zamojska zaprosiła nas na targi regionalnej książki i turystyki na Roztoczu. Była okazja zaprezentować nasze publikacje i nawiązać kontakty z podobnymi regionalistami.

W lipcu

Dzięki pomocy naszych Wolontariuszy, wydawnictwa Fabryka Słów i Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wojsławicach zdołaliśmy ogarnąć kolejną edycję Dni Jakuba Wędrowycza. Impreza miała być ciut skromniejsza – ale dzięki ciężkiej pracy Organizatorów i pomocy naszych Przyjaciół wyszła naprawdę doskonale. Jacek Komuda zorganizował nam przedpremierowy pokaz filmu „Diabeł Łańcucki”.

Imprezę uświetniły bractwa rekonstrukcyjne Banici Zamojscy, Chorągiew Wojska Staropolskiego Ziemi Lubelskiej, oraz Chorągiew Zamku w Zawieprzycach, które obok kościoła zainscenizowały potyczkę wojsk polskich ze Szwedami. Można było też posłuchać prelekcji podróżniczej p. Przemysława Kossakowskiego, dowiedzieć się czegoś o architekturze miejsc nawiedzonych (w tematykę wprowadzał nas p. Piotr Wiśniewski) , oraz sprawdzić jak to jest być kowalem. Wśród zaproszonych gości wypada wymienić naszego wieloletniego przyjaciela Andrzeja Łaskiego, przybyli też Michał Gołkowski, oraz początkujący pisarze Daniel Mróz i Alicja Janusz. Na imprezie jako gość specjalny incognito pojawił się też Jarosław Grzędowicz.

W sierpniu

Pomagaliśmy fundacji Il Vento w organizacji II edycji Festiwalu im. Leopolda hr. Poletyły w Krasnymstawie. (13-18 sierpnia). Festiwal uświetniły 4 koncerty muzyki barokowej i klasycznej wykonywane na instrumentach z epoki lub ich wiernych replikach.  Pustki w kasie wykluczyły zaangażowanie finansowe, ale koncertom towarzyszyła wystawa zdjęć z Wojsławic wykonanych w latach 1940-41 przez śp. Janusza Przybylskiego, a Andrzej Pilipiuk wygłosił prelekcję. 

28 sierpnia fundacja zaprezentowała się na Dożynkach Gminnych w Wojsławicach.

We wrześniu

Wizyta M.Farfosa na Śląsku stała się okazją do przetransportowania części zbiorów z Krakowa do Wojsławic. W drogę na miejsce przeznaczenia wyruszyło kolejnych kilkanaście pudeł z eksponatami dla przyszłego muzeum. 

W listopadzie 

Fundacja zaprezentowała się na konwencie Star Fest w Lublinie. Kontynuowaliśmy zbiórkę funduszy i prace przy budowie Domu Jakuba Wędrowycza – planujemy otwarcie techniczne w lipcu 2023.

W grudniu:

Grudzień był okazją do zaprezentowania dokonań fundacji na Targach Fantastyki w Warszawie. Rok zamykamy publikacją ważnej i oczekiwanej książki regionalistycznej „Siejba Udrycka”.

W skrócie:

Pomogliśmy uchodźcom

Gromadziliśmy eksponaty

Zdobyliśmy cenne archiwalia

Wydaliśmy dwie nowe książki

Kontynuowaliśmy budowę Muzeum

Pokazaliśmy naszą wystawę w Krasnymstawie

Zorganizowaliśmy dużą imprezę dla naszej fantastycznej braci

Pomogliśmy przy organizacji pięknego festiwalu muzyki dworskiej

A na co dzień - śledźcie nas na facebooku.

Z pozdrowieniami

Andrzej Pilipiuk, Marek Farfos.