Sprawozdanie z działalności 2023

Sprawozdanie z działalności 2023

Kwiecień

15 IV wzięliśmy udział w Warszawskich Targach Fantastyki. 

Czerwiec 

3 VI Wzięliśmy udział w Giełdzie Książki Regionalnej w Zamościu. Była to znakomita okazja by nie tylko zaprezentować nasz dorobek ale też nawiązać nowe kontakty z regionalistami działającymi na terenie Lubelszczyzny. 

17-19 VI Odwiedziliśmy konwent miłośników Fantastyki Pyrkon w Poznaniu.

Lipiec 

15 VII Fundacja Fundacja "Ku Przeszłości" i Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego na Rynku Wodnym w Zamościu ogłosiły wyniki VI edycji konkursu U nas za stodołą

II miejce -Przemysław Tatarowicz

III miejsce -Kosma Woźniarski

III miejsce Maksym Bondarenko

Prace wyróżnione

-Paweł Skibiński

-Michał Gosk

-Andrzej Gwoździk

-Mateusz Romański

-Klaudia Wichlaj

21-23 VII Odbyła się kolejna edycja Dni Jakuba Wędrowycza. W tym roku odwiedzili nas Przemysław Kossakowski, Andrzej Łaski, Jarosław Grzędowicz, Stefan Darda, Piotr Wiśniewski, oraz młodsi starzem autorzy: Alicja Janusz i Jakub Piesta. 

Imprezę uświetniły prelekcje, kiermasz wydawnictw i wyrobów regionalnych, warsztaty kowalskie prowadzone przez p.Jakuba Pędowskiego („Kuźnia na Bagnisku”) oraz rekonstrukcja historyczna – potyczka Polaków ze Szwedami w obronie kościoła w Wojsławicach w wykonaniu Towarzystwa Szabli i Miecza (z przyjaciółmi).

Sierpień-Wrzesień-Październik 

Prowadziliśmy intensywne prace nad budową naszego Muzeum – Domu Jakuba Wędrowycza. W tym czasie wykonano m.in. budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków, instalację elektryczną, założono parapety, wykonano tynki, zakupiono płytki posadzkowe i drzwi wewnętrzne, powstała część ścianek działowych na poddaszu.

Na potrzeby ekspozycji zbiorów fundacji przeznaczony będzie parter obiektu – ok 200 m2. Budowa nie jest finansowana ze środków fundacji. 

*

Październik

7 X Odbyła się kolejna edycja Festiwalu Historii Alternatywnych w Zabrzu. Jak co roku skorzystaliśmy z okazji by zaprezentować nasze działania w środowisku miłośników fantastyki, regionalistów i historyków. https://m.facebook.com/alterhist 

10 X. Dni Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach, organizowane przez Fundację "Ku Przeszłości", zdobyły wyróżnienie w kategorii Najlepszy Produkt Turystyczny 2023 w województwie lubelskim. Marek Farfos jako główny organizator wydarzenia odebrał dyplom honorowy. 

20-22 X. Zaprezentowaliśmy się na konwencie Star Fest w Lublinie. Uczestnicy wsparli skromnymi datkami naszą działalność, wpłacano także za pośrednictwem portalu zrzutka.pl na budowę Domu Wędrowycza. Na stoisku można było zapoznać się z naszymi publikacjami, porozmawiać oraz wzbogacić kolekcję o gadgety i książki z autografami. Pokazywaliśmy dokumentację zdjęciowa z przebiegu budowy muzeum oraz około setki fotografii najciekawszych eksponatów z naszej kolekcji. 

*

Listopad – Grudzień.

W listopadzie i grudniu Marek Farfos w imieniu naszej fundacji pomagał fundacji Il Vento przy organizacji III edycji  Festiwalu im. Leopolda hr. Poletyły w Krasnymstawie. Z przyczyn finansowych program tegoroczny okrojony został do dwu koncertów muzyki dawnej które odbyły się w dawnym refektarzu na terenie Muzeum Regionalnego. https://www.facebook.com/FestiwalMuzycznyKrasnystaw/ 

Grudzień. 

Przygotowano do publikacji pracę „Dzieje pewnego kontraktu” 

*

Prace badawcze 2023r.:

Andrzej Pilipiuk prowadził kwerendę źródeł dotyczących dziejów Wojsławic. W jej toku udało się ustalić garść istotnych faktów z historii naszej gminy. 

XVIII wiek.

Ustalono garść szczegółów dotyczących cerkwi grekokatolickich św. Eliasza, św. Onufrego i św. Paraksedy w Wojsławicach. Natrafiono na wzmiankę o istnieniu w naszej osadzie nieznanej dotąd - czwartej świątyni obrządków wschodnich – pod wezwaniem święta Pokrowy. Zgromadzono materiały drukowane rzucające więcej światła na funkcjonowanie lokalnych struktur kościoła grekokatolickiego. 

XIX wiek

-Próbowano ustalić czy Fryderyk Chopin odwiedził Wojsławice latem 1830r. Mimo bardzo mocnych poszlak nadal brak rozstrzygającego dowodu. 

Powstanie Styczniowe:

-Na podstawie pieczęci znalezionych przy zabitym oficerze w toku długotrwałej żmudnej kwerendy ustalono że dowódcą oddziału powstańczego rozbitego przez Rosjan na polach wsi Wygnańce w 1864r. był Kazimierz Krysiński. (ocalał z potyczki). (lista zidentyfikowanych ofiar starcia była nam już znana dzięki badaniom p.Jacka Poletyły).

-Częściowo zrekonstruowano popowstaniowe dzieje majora Mikołaja Rokitnickiego – dowódcy oddziału walczącego w okolicy Wojsławic osiadłego następnie w Mołdawii. 

I Wojna św.

-Ustalono listę oddziałów carskich walczących na naszej ziemi w lipcu 1915r.

-Ustalono personalia carskiego pułkownika poległego pod Wojsławicami.

-Ustalono personalia trzech żołnierzy carskich odznaczonych za bohaterstwo w tej bitwie.

Okres odzyskiwania niepodległości

Otrzymaliśmy od p.  zbiór niezwykle ciekawych informacji personalnych o osobach powiązanych z Wojsławicami a ubiegających się o odznaczenia państwowe II RP. 

II Wojna św.

-Ustalono personalia i krótkie biogramy 5 policjantów związanych z Wojsławicami zamordowanych w 1940r. przez NKWD w Kalininie (obecne Twer) i pochowanych w Miednoje. 

Dwaj pochodzili z naszej gminy, trzej służyli na posterunku w Wojsławicach w 1939-tym. 

W planach jest ufundowanie głazu lub tablicy poświęconej ich pamięci...

*

Zakończono opisywanie zbioru ok 180 fotografii wykonanych przez Janusza Przybylskiego w Wojsławicach i okolicy (lata 1940-41). Zbiór będzie zreprodukowany w postaci albumu. 

*

Trwają prace koncepcyjne nad stworzeniem nowej obszernej monografii historycznej naszej osady. Planowana data publikacji – jesień/zima 2025r.